Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • YASİF

  əsli “yoasaf” (“yəhoasaf”). Allah topladı, Tanrı artırdı, əlavə etdi

  Tam oxu »
 • YASİN

  "Quran" ayələrindən birinin adı

  Tam oxu »
 • YASİR

  rahatlandıran, yüngülləşdirən, rahat edən

  Tam oxu »
 • YAŞA

  afərin, var ola; yaşasın, ömürlü olsun; çox yaşasın

  Tam oxu »
 • YAŞAR

  yaşayan, var olan; şər qüvvələrdən qorumaq

  Tam oxu »
 • YAŞILXAN

  təzə, yeni xan, cavan xan

  Tam oxu »
 • YAVƏR

  köməkçi, yardımçı, müavin

  Tam oxu »
 • YAVUS

  acıqlı, qəzəbli, qorxunc, zəhmli; cəsur, qoçaq; ağıllı

  Tam oxu »
 • YAVUZ

  acıqlı, qəzəbli, qorxunc, zəhmli; cəsur, qoçaq; ağıllı

  Tam oxu »
 • YAYBƏYİ

  yayın bəyi, yayda doğulan bəy

  Tam oxu »
 • YAYNUR

  yayın nuru, işığı; nurlu, işıqlı yay

  Tam oxu »
 • YAYNURƏ

  yayın nuru, işığı; nurlu, işıqlı yay

  Tam oxu »
 • YAZARXAN

  yazıçı xan, şair xan; yazı-pozu ilə məşğul olan xan

  Tam oxu »
 • YEDİƏR

  Böyük Ayı bürcünü təşkil edən yeddi ulduz topası

  Tam oxu »
 • YEDİGAR

  Böyük Ayı bürcünü təşkil edən yeddi ulduz topası

  Tam oxu »
 • YEDİGƏR

  Böyük Ayı bürcünü təşkil edən yeddi ulduz topası

  Tam oxu »
 • YEKSAN

  düz, tən, bərabər

  Tam oxu »
 • YELİZAR

  Allah kömək etdi, Tanrı yardım etdi (Yəqin ki, addakı "zar" (sar) Günəş-Allah anlamındadır. Çünki yəhudi ruhanilərinin başlarına qoyduqları a

  Tam oxu »
 • YELMAN

  yel kimi olan, yel kimi sürətli, cəld adam

  Tam oxu »
 • YELMAR

  iti sürünən sarı-qırmızı zəhərli ilan

  Tam oxu »
 • YELMƏN

  yel kimi olan, yel kimi sürətli, cəld adam

  Tam oxu »
 • YELTƏKİN

  yel kimi olan, yel kimi sürətli, cəld adam

  Tam oxu »
 • YEMŞAN

  yemişan, qırmızımtıl meyvəsi olan tikanlı kol bitkisi və onun meyvəsi; sərt, tikanlı, acıdil adam

  Tam oxu »
 • YEMŞƏN

  yemişan, qırmızımtıl meyvəsi olan tikanlı kol bitkisi və onun meyvəsi; sərt, tikanlı, acıdil adam

  Tam oxu »
 • YENƏRXAN

  qalib gəlmiş xan, zəfər qazanmış xan

  Tam oxu »
 • YENGİBAR

  qalibiyyətin bəhrəsi, zəfər barı, qələbə meyvəsi

  Tam oxu »
 • YENİBAR

  yeni bar (meyvə, məhsul); yeni oğlan

  Tam oxu »
 • YENİLMƏZ

  möhkəm iradəli, sözündən dönməyən, məğlubedilməz

  Tam oxu »
 • YENİSEY

  yeni çay, yeni su; böyük çay, bol sulu çay (Yenisey çayının adı ilə bağlıdır)

  Tam oxu »
 • YENİŞ

  yenən, qalib gələn, qəhrəman

  Tam oxu »
 • YERALI

  yer alan, ölkələr zəbt edən; Əli yeri, Əli yurdu

  Tam oxu »
 • YERƏLİ

  yer alan, ölkələr zəbt edən; Əli yeri, Əli yurdu

  Tam oxu »
 • YETKİN

  yetkinləşmiş, kamilləşmiş, təcrübəli

  Tam oxu »
 • YETKİNƏ

  yetkinləşmiş, kamilləşmiş, təcrübəli

  Tam oxu »
 • YƏDİGAR

  Böyük Ayı bürcünü təşkil edən yeddi ulduz topası

  Tam oxu »
 • YƏDİŞ

  “yad” ünsürü ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • YƏDULLA

  Allahın əli, Tanrının əli

  Tam oxu »
 • YƏHYA

  Allah verdi, Tanrı bəxş etdi

  Tam oxu »
 • YƏQİNƏLİ

  şəksiz, Əlidir, Əli kimidir, şübhəsiz, Əlidir

  Tam oxu »
 • YƏSAR

  ə. var-dövlət; sol; t. ya sər, ya çar, ya başçı ( Sar, Sarı-Günəş və qədim türk etnonimi mənasındadır)

  Tam oxu »
 • YILMAZ

  səfərə çıxmış adam, yol gedən adam

  Tam oxu »
 • YOLÇU

  yola, səfərə çıxmış adam, yol gedən adam

  Tam oxu »
 • YOLDAR

  yola, səfərə çıxmış adam, yol gedən adam

  Tam oxu »
 • YOLDAŞ

  arxadaş, dost, rəfiq

  Tam oxu »
 • YUHƏNNAS

  İsa peyğəmbərdən əvvəl yaşamış Yəhya (bax) peyğəmbərin adındandır

  Tam oxu »
 • YUNİS

  göyərçin (qədim y. "İones" adının ə. forması)

  Tam oxu »
 • YUNİSALI

  bax: Yunus və Əli

  Tam oxu »
 • YUNİSƏLİ

  bax: Yunus və Əli

  Tam oxu »
 • YUNSUR

  ünsür, element

  Tam oxu »
 • YUNUS

  göyərçin (qədim y. "İones" adının ə. forması)

  Tam oxu »