Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • XANGİZ

  Elgiz, Çingiz adına uyğunlaşdırılmışdır

  Полностью »
 • XANHƏSƏN

  xan Həsən, hökmdar Həsən, ağa Həsən

  Полностью »
 • XANHÜSEYN

  xan Hüseyn, hökmdar Hüseyn, ağa Hüseyn

  Полностью »
 • XANIŞ

  "Xan" və tərkibində "xan" titulu olan adların əzizləmə forması

  Полностью »
 • XANKƏRƏM

  xan Kərəm, Kərəm xan; mərhəmət, lütf, lütfkarlıq, alicənablıq xanı

  Полностью »
 • XANKƏRİM

  xan Kərim, Kərim xan; lütfkar, mərhəmətli, alicənab, əliaçıq xan

  Полностью »
 • XANKİŞİ

  xan kimi kişi, cənab kişi; kişi hökmdar

  Полностью »
 • XANQALI

  daimi xan qalası, həmişəlik hökmdar olası

  Полностью »
 • XANQARDAŞ

  bax: Xan və Qardaş

  Полностью »
 • XANQULU

  Allahın xan qulu, Allahın hökmdar qulu; xanın oğlu

  Полностью »
 • XANLAR

  "xan" titulunun cəmi; hökmdarlar

  Полностью »
 • XANMƏMMƏD

  bax: Xan və Məmməd

  Полностью »
 • XANMİRZƏ

  xan oğlu, xan nəslindən olan; baş mirzə; xan mirzəsi

  Полностью »
 • XANMURAD

  bax: Xan və Murad

  Полностью »
 • XANNAM

  xan adlı, xan şöhrətli; adlı-sanlı xan

  Полностью »
 • XANNUR

  xanın nuru, işığı; hökmdarın nuru, işığı

  Полностью »
 • XANNURƏ

  xanın nuru, işığı; hökmdarın nuru, işığı

  Полностью »
 • XANOĞLAN

  xan oğlan, hökmdar oğlu; xan kimi oğlan

  Полностью »
 • XANPAŞA

  xan Paşa; xanın sərkərdəsi. ordu başçısı

  Полностью »
 • XANPOLAD

  xan Polad; polad kimi möhkəm xan

  Полностью »
 • XANRZA

  xan Rza, hökmdar Rza; xan kimi Rza

  Полностью »
 • XANSEVƏN

  xanı sevən, hökmdarı sevər

  Полностью »
 • XANSEVƏR

  xanı sevən, hökmdarı sevər

  Полностью »
 • XANSOLTAN

  soltanların xanı, sultanların hökmdarı

  Полностью »
 • XANSULTAN

  soltanların xanı, sultanların hökmdarı

  Полностью »
 • XANSUVAR

  xanın atlı qvardiyası; atlılar başçısı; çox mahir minici

  Полностью »
 • XANTEMİR

  dəmir kimi xan, möhkəm xan

  Полностью »
 • XANTƏKİN

  xan kimi, xan təki; xanın varis oğluna verilən titul

  Полностью »
 • XANTURAL

  xana bənzəyən Tural; dəyişməyən, eyni vəziyyətdə qalan xan

  Полностью »
 • XANVERDİ

  xan verdi; xan bəxş etdi, xanın verdiyi

  Полностью »
 • XANVERƏN

  xan verdi; xan bəxş etdi, xanın verdiyi

  Полностью »
 • XANVƏLİ

  bax: Xan və Vəli

  Полностью »
 • XANZADƏ

  xan oğlu, xan övladı, xan nəslindən olan

  Полностью »
 • XARİQ

  qeyri-adi, heyranlıq oyadan, çox qəribə; möcüzə

  Полностью »
 • XARİQƏ

  qeyri-adi, heyranlıq oyadan, çox qəribə; möcüzə

  Полностью »
 • XARİS

  qoruyan, müdafiə edən, gözətçi; bacarıqlı; gözəllik

  Полностью »
 • XARİSƏ

  qoruyan, müdafiə edən, gözətçi; bacarıqlı; gözəllik

  Полностью »
 • XASAY

  idarə edən; ən yaxşı döyüşçü; xalis Ay, əsl Ay

  Полностью »
 • XASBƏY

  xalis bəy, əsl bəy; bəy kimi olan oğlan

  Полностью »
 • XASBULAT

  saf polad, xalis polad; möhkəm, sağlam

  Полностью »
 • XASI

  saf, təmiz, xalis, qarışıqsız

  Полностью »
 • XASİ

  saf, təmiz, xalis, qarışıqsız

  Полностью »
 • XASMƏMMƏD

  Məmmədə məxsus olan, Məmməd kimi, Məmməd xasiyyətli

  Полностью »
 • XASMURAD

  Murada məxsus olan, Murad xasiyyətli

  Полностью »
 • XASPOLAD

  saf polad, xalis polad; möhkəm, sağlam

  Полностью »
 • XATƏM

  möhür, damğa; üzük; sonuncu, axırıncı; son

  Полностью »
 • XATİB

  nişanlı; xütbə oxuyan, natiq, vaiz

  Полностью »
 • XATİBƏ

  nişanlı; xütbə oxuyan, natiq, vaiz

  Полностью »
 • XATİR

  insanın yadda saxlama qabiliyyəti; yaddaş

  Полностью »
 • XEYBƏR

  Ərəbistanda qəsəbə, Əfqanıstan və Pakistan arasında dağ keçidinin adındandır

  Полностью »