Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • XİLƏL

  yaxın yoldaş, sevimli dost

  Полностью »
 • XİLƏLİ

  yaxın yoldaş, sevimli dost

  Полностью »
 • XİLQƏT

  yaratma; yaradılma, xəlq olunma

  Полностью »
 • XİSLƏT

  xasiyyət, təbiət

  Полностью »
 • XİYABAN

  tərəflərində ağac əkilmiş enli, uzun küçə və ya yol; böyük küçə; prospekt

  Полностью »
 • XOCA

  tacir; müəllim, alim, həkim; molla, seyid; qoca; vəzirlərin fəxri titulu; hərəmxana işçisi, axta

  Полностью »
 • XOCALI

  Xoca Alı, Xoca Əli; eyni adlı şəhər

  Полностью »
 • XOCAM

  ərim; müəllimim; həkimim; tacirim və s

  Полностью »
 • XOCAVERDİ

  Xocanın verdiyi, seyidin verdiyi və s

  Полностью »
 • XOCAY

  tacir; müəllim, alim, həkim; molla, seyid; qoca; vəzirlərin fəxri titulu; hərəmxana işçisi, axta

  Полностью »
 • XOCƏLİ

  Xoca Alı, Xoca Əli; eyni adlı şəhər

  Полностью »
 • XOSROV

  hakim, hökmdar; xeyirxah, xeyir verən. Qədim fars hökmdarlarının və onların ədəbi-bədii obrazlarının adından yayılmışdır

  Полностью »
 • XOŞAN

  xoş an, xoş zaman; xoş anda doğulan

  Полностью »
 • XOŞBƏXT

  bəxtiyar, ağgün, bəxtli; uğurlu

  Полностью »
 • XOTGƏR

  hökmdar, başçı

  Полностью »
 • XOTKAR

  hökmdar, başçı

  Полностью »
 • XUBALI

  yaxşı Alı, gözəl Əli

  Полностью »
 • XUBAN

  yaxşılar; gözəllər, göyçəklər

  Полностью »
 • XUBƏLİ

  yaxşı Alı, gözəl Əli

  Полностью »
 • XUBLAR

  yaxşılar, gözəllər, göyçəklər

  Полностью »
 • XUBYAR

  yaxşı yar, sevgili; gözəl dost

  Полностью »
 • XUDABAXIŞ

  Allah tərəfindən bəxş olunan, Tanrı hədiyyəsi

  Полностью »
 • XUDABƏNDƏ

  Allahın qulu, Tanrı köləsi

  Полностью »
 • XUDADAD

  Allah vergisi, Tanrı verən

  Полностью »
 • XUDADAT

  Allah vergisi, Tanrı verən

  Полностью »
 • XUDAFƏR

  Allahın işığı, odu; Tanrının alovu, parıltısı

  Полностью »
 • XUDAFİR

  Allahın işığı, odu; Tanrının alovu, parıltısı

  Полностью »
 • XUDAİ

  Tanrıya bağlı olan, Allahın yaratdığı

  Полностью »
 • XUDAKƏRİM

  Allah səxavətlidir, Tanrı alicənab və kömək edəndir

  Полностью »
 • XUDAQULU

  Allahın qulu, Tanrının köləsi

  Полностью »
 • XUDAM

  mənim Xudam, mənim Allahım, mənim Tanrım

  Полностью »
 • XUDAMİR

  Xudanın əmiri, Allahın xəlifəsi, Tanrının komandiri

  Полностью »
 • XUDAN

  sənin Xudan, sənin Allahın, sənin Tanrın

  Полностью »
 • XUDANƏZƏR

  Allahın mərhəməti; Tanrının iltifatı (ilə doğulan oğlan)

  Полностью »
 • XUDAR

  özünü qoruyan, ehtiyatlı; səbirli, təmkinli

  Полностью »
 • XUDAŞ

  "Xuda" ilə başlayan adların əzizləmə forması

  Полностью »
 • XUDAŞİRİN

  Allah şirinliyi, Tanrı şirinliyi

  Полностью »
 • XUDAT

  "Xudadad" (bax) adının ixtisar forması

  Полностью »
 • XUDAVERDİ

  Allahın verdiyi, Tanrının bəxşişi

  Полностью »
 • XUDAVERƏN

  Allahın verdiyi, Tanrının bəxşişi

  Полностью »
 • XUDAVƏND

  ata, başçı; Allah, Tanrı

  Полностью »
 • XUDAY

  Tanrıya bağlı olan, Allahın yaratdığı

  Полностью »
 • XUDAYAR

  Allahın dostu, allahsevər; Allah köməyi. Tanrı yardımı

  Полностью »
 • XUDAYAT

  Xudanın (Allahın) əli

  Полностью »
 • XUDAYƏT

  Xudanın (Allahın) əli

  Полностью »
 • XUDAYİ

  Tanrıya bağlı olan, Allahın yaratdığı

  Полностью »
 • XUDAYİM

  qibləgahım, Tanrım, padşahım; Allaha olan sevgi qədər əziz

  Полностью »
 • XUDDAM

  "Xadim"in cəmi; xadimlər, xidmət edənlər

  Полностью »
 • XUDİYAR

  Allahın dostu, allahsevər; Allah köməyi. Tanrı yardımı

  Полностью »
 • XUDU

  xoşbəxt, uğurlu (Qədim t. dillərində işlənən "qud, qut" sözü ilə əlaqədardır. Bəlkə də, f. "xuda" teonimi də bununla bağlıdır)

  Полностью »