Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • ZEHNİ

  ağla məxsus, kamala aid, ağılla iş görən, istedadla bağlı olaraq

  Полностью »
 • ZENİ

  ağla məxsus, kamala aid, ağılla iş görən, istedadla bağlı olaraq

  Полностью »
 • ZEYBƏK

  Türkiyədə yaşayan türk-etnik qrupu; qoçaq, igid, cəsur

  Полностью »
 • ZEYBƏR

  hündür, yüksək, üstün; «zəbər» sözündəndir

  Полностью »
 • ZEYBULLA

  Allahın bəzəyi, Tanrının zinəti, gözəlliyi

  Полностью »
 • ZEYD

  artıran, çoxaldan

  Полностью »
 • ZEYDULLA

  artıran Allah, çoxaldan Tanrı

  Полностью »
 • ZEYQAM

  aslan, şir

  Полностью »
 • ZEYQAN

  aslan, şir

  Полностью »
 • ZEYQƏM

  aslan, şir

  Полностью »
 • ZEYNABDI

  “Zeynalabdin” (bax) adının dəyişdirilmiş forması

  Полностью »
 • ZEYNAL

  “Zeynalabdin” adının ixtisar forması; bəzək, süs

  Полностью »
 • ZEYNALABDİN

  abidlərin bəzəyi, dindarların süsü

  Полностью »
 • ZEYNƏDDİN

  dinin bəzəyi, dinin yaraşığı

  Полностью »
 • ZEYNİ

  bəzək, yaraşıq

  Полностью »
 • ZEYNULLA

  Allahın bəzəyi, Tanrının yaraşığı

  Полностью »
 • ZEYNUR

  parlaqlıq, gözəllik, cəlal, gözəl görünüş

  Полностью »
 • ZEYNURƏ

  parlaqlıq, gözəllik, cəlal, gözəl görünüş

  Полностью »
 • ZEYTULLA

  artıran Allah, çoxaldan Tanrı

  Полностью »
 • ZEYTUN

  həmişəyaşıl ağac və onun meyvəsi

  Полностью »
 • ZEYTUNƏ

  həmişəyaşıl ağac və onun meyvəsi

  Полностью »
 • ZƏBİ

  qurbanlıq, qurban kəsmə

  Полностью »
 • ZƏBİBULLA

  Allahın verdiyi məhsul, nemət, bəhrə

  Полностью »
 • ZƏBİRƏ

  zəif, gücsüz, düşkün; məğlubolma

  Полностью »
 • ZƏBİULLA

  Allahın qurbanlığı, Tanrının qurbanı

  Полностью »
 • ZƏBİYYƏ

  qurbanlıq, qurban kəsmə

  Полностью »
 • ZƏBULLA

  Allahın qurbanlığı, Tanrının qurbanı

  Полностью »
 • ZƏBUN

  zəif, gücsüz, düşkün; məğlubolma

  Полностью »
 • ZƏBUNƏ

  zəif, gücsüz, düşkün; məğlubolma

  Полностью »
 • ZƏFƏR

  qələbə, qabiliyyət; məqsədə yetişmə

  Полностью »
 • ZƏFƏRƏDDİN

  dinin qələbəsi, dinin uğuru, dinin zəfəri

  Полностью »
 • ZƏFƏRƏLİ

  Əli zəfəri; Əli qələbəsi

  Полностью »
 • ZƏHHAQ

  zalım, qaniçən hökmdar

  Полностью »
 • ZƏHMƏT

  əmək, əmək fəaliyyəti; əzab, əziyyət

  Полностью »
 • ZƏHRƏDDİN

  dinin gülü, dinin çiçəyi

  Полностью »
 • ZƏHRƏLİ

  Əlinin gülü, Əlinin çiçəyi

  Полностью »
 • ZƏKA

  ağıl, fəhm, zehin; tez anlama qabiliyyəti

  Полностью »
 • ZƏKAİL

  zəkalı, zehinli

  Полностью »
 • ZƏKAYƏ

  ağıl, fəhm, zehin; tez anlama qabiliyyəti

  Полностью »
 • ZƏKƏRİYYƏ

  Əsli “Zəkəriya”dır. Avropada Zakar, Zaxar, Zakariy, Zaxariya və b. formalarda işlənir. Əfsanəvi yəhudi peyğəmbərinin adı olmuşdur

  Полностью »
 • ZƏKİ

  ağıllı, zəkalı, tez başa düşən

  Полностью »
 • ZƏKİULLA

  Allahın ağıllı, zəkalı, düşüncəli bəndəsi

  Полностью »
 • ZƏKİYƏDDİN

  dinin ağıllısı, dinin zəkalısı

  Полностью »
 • ZƏKİYYƏ

  ağıllı, zəkalı, tez başa düşən

  Полностью »
 • ZƏKULLA

  Allahın ağıllı, zəkalı, düşüncəli bəndəsi

  Полностью »
 • ZƏLİM

  «zalım» sözündən düzəlmiş, «zülümkar, zülm edən, qaniçən» deməkdir

  Полностью »
 • ZƏLİMXAN

  zülm olunan xan, zülm çəkən xan. Adın “Səlim” (bax) ilə əlaqədər olması ehtimalı var

  Полностью »
 • ZƏMANƏ

  vaxt, dövr, zəmanə, çağ

  Полностью »
 • ZƏMİNƏ

  zəmanət verən, öhdəsinə götürən

  Полностью »
 • ZƏRBAİL

  zərbəli, güclü

  Полностью »