Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • İLAŞIRI

  нареч. йис арадай, гьар йис алатайла.

  Tam oxu »
 • İLAVƏ

  кил. əlavə.

  Tam oxu »
 • İLBƏİL

  нареч. йисан-йисан, йисалай-(йи)суз, йис алатирдавай.

  Tam oxu »
 • İLBİZ

  сущ. зоол. 1. шкьуьнт, бенбецӀ; // шкьуьнтдин, бенбецӀдин (мес. хъипрепӀ); 2. пер. чинеба, гъилин кӀаникай кар аквадай кас

  Tam oxu »
 • İLBİZLİK

  сущ. 1. шкьуьнтар гзаф авай чка; 2. шкьуьнтвал, чинеба, гъилин кӀаникай кар акун.

  Tam oxu »
 • İLDƏN-İLƏ

  нареч. йис-сандивай, къвердавай, йисан-йисан.

  Tam oxu »
 • İLDIRIM

  сущ. цӀайлапан; ildırım çaxmaq цӀайлапан ягъун; ildırım vurmaq цӀайлапанди ягъун; // цӀайлапандин; ** ildırım kimi цӀайлапан хьиз, гзаф фад, гзаф йиги

  Tam oxu »
 • İLDIRIMLI

  прил. 1. гзаф цӀайлапанар ядай (мес. дагъ); 2. пер. цӀай авай, экв гудай, цӀарцӀар гудай, хци, шеври (мес

  Tam oxu »
 • İLDIZ

  кил. ulduz.

  Tam oxu »
 • İLDÖNÜMÜ

  сущ. йис тамам хьун, йис атӀун (са вакъиадилай кьулухъ); йис тамам хьайи югъ.

  Tam oxu »
 • İLƏ

  (ixtisarı ...la, ...lə) къушм. 1. -ал(ди), -уналди, -далди, -унив, -ув(ди), -ив(ди), -униз, -див; -дихъ; barmağı ilə göstərmək тупӀув(ди) къалурун; əl

  Tam oxu »
 • İLƏN

  кил. ilə.

  Tam oxu »
 • İLƏRİ

  кил. irəli.

  Tam oxu »
 • İLGƏK

  сущ. 1. дуьгме твадай тӀеквен (пенжекдин ва мс.); ханжакӀ (кавалдин ва мс.); 2. хтручӀ, гьалкъа (хучарин, тапракдин ва мс

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏMƏK

  гл. 1. тӀеквен акъудун (дуьгме твадай); 2. тӀвал ягъун; ханжакӀ авун; 3. хтручӀ кутун, гьалкъа авун; 4

  Tam oxu »
 • İLGƏKLİ

  прил. 1. тӀеквенар авай (дуьгме тун патал); 2. гьалкъа хьиз тӀвал гайи (мес. цӀил).

  Tam oxu »
 • İLGƏKŞƏKİLLİ

  прил. хтручӀ хьтин, ханжакӀ хьтин, кваг хьтин.

  Tam oxu »
 • İLGƏKVARİ

  кил. ilgəkşəkilli.

  Tam oxu »
 • İLĞAR

  сущ. къадим. садлагьана гьужумун, вегьин; ilğar etmək гьужум авун, гьепӀесун (садлагьана, хабарни авачиз)

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  сущ. нугъ. касуьс, липир (яд авачир, кьуру чуьлда чиле гьатнавай бугь яргъалай яд хьиз акун).

  Tam oxu »
 • İLHAM

  [ər.] сущ. илгьам (1. руьгь хкаж хьун, руьгь акатун; ашкъи, гьевес; ilham almaq илгьам къачун, руьгь хкаж хьун, руьгь акатун, ашкъидиз атун, гуж къачу

  Tam oxu »
 • İLHAMÇI

  сущ. илгьам гудайди, руьгь кутадайди, къуват гудайди, ашкъидиз гъидайди.

  Tam oxu »
 • İLHAMLANDIRMAQ

  гл. илгьам гун, руьгь хкажун (кутун), къуват гун, ашкъидиз гъун.

  Tam oxu »
 • İLHAMLANMAQ

  гл. илгьамдиз атун, руьгь хкаж хьун, ашкъидиз атун.

  Tam oxu »
 • İLHAMVERİCİ

  прил. илгьам гудай, руьгь хкаждай, ашкъидиз гъидай.

  Tam oxu »
 • İLXI

  сущ. рамаг (балкӀанрин суьруь).

  Tam oxu »
 • İLXIBAŞI

  кил. ilxıçı.

  Tam oxu »
 • İLXIBAŞILIQ

  кил. ilxıçılıq.

  Tam oxu »
 • İLXIÇI

  сущ. рамагбан.

  Tam oxu »
 • İLXIÇILIQ

  сущ. рамагбанвал, рамагбандин кӀвалах, пеше.

  Tam oxu »
 • İLIQ

  прил. 1. къуьруьгъуьм (я чими, яни къайи тушир); ilıq su къуьруьгъуьм яд; // мили (мес. гьава); 2. бегьем чурун тавур, зур жими гьалда чранвай (кака);

  Tam oxu »
 • İLIQLANMAQ

  кил. ilıqlaşmaq.

  Tam oxu »
 • İLIQLAŞMAQ

  гл. къуьруьгъуьм хьун, тӀимил чими хьун.

  Tam oxu »
 • İLIQLATMAQ

  гл. къуьруьгъуьм авун, къуьруьгъуьмрун, тӀимил чимун.

  Tam oxu »
 • İLIQLIQ

  сущ. къуьруьгъуьмвал, къуьругъуьм затӀунин гьал, тӀимил чимивал; миливал.

  Tam oxu »
 • İLIQTƏHƏR

  прил. къуьруьгъуьм хьтин, тӀимил чими, къуьруьгъуьм гьалда авай.

  Tam oxu »
 • İLINMAQ

  гл. рах. 1. къуьруьгъуьм хьун, тӀимил чими хьун; 2. бегьем чурун тавун, зур жими гьалда чурун (кака)

  Tam oxu »
 • İLITMAQ

  гл. рах. къуьруьгъуьм авун, тӀимил чими авун, къуьруьгъуьмун (мес. яд).

  Tam oxu »
 • İLİK

  сущ. 1. мефт, мефтӀ, маст; 2. пер. лацу, зериф (тешпигьра); ** iliyinə işləmək, iliyinə-damarına (sümüyünə) qədər işləmək (keçmək) мефтӀеда гьатун, кӀ

  Tam oxu »
 • İLİKLİ

  прил. (къене) мефтӀ авай (мес. кӀараб).

  Tam oxu »
 • İLİKSİZ

  сущ. (къене) мефтӀ авачир.

  Tam oxu »
 • İLİM-İLİM:

  ilim-ilim itmək, ilim-ilim getmək ник-тӀвек хьун, тамам квахьун, гелни амачиз квахьун; ilim-ilim itirmək а) мад ван техкъведай чкадиз ракъурун, техкъв

  Tam oxu »
 • İLİNMƏK

  гл. нугъ. къуьругъуьм хьун, тӀимил чими хьун.

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRMƏK

  гл. 1. галкӀурун, кьаз тун (санжахдив, дуьгмедив, масмардив ва мс.); кутун (мес. перемдин ценер гьертиник); кутӀунун, вегьин (мес

  Tam oxu »
 • İLİŞİK

  1. прил. тӀвалар фейи, тӀвалар алай, штӀухар алай, сад-садал аруш хьайи, сад-садак ккӀанвай, акахьнавай (мес

  Tam oxu »
 • İLİŞİKLİ

  прил. акахьай; энгел авай, галкӀай (мес. кӀвалах).

  Tam oxu »
 • İLİŞİKSİZ

  прил. 1. акахьнавачир; 2. пер. энгел авачир, манийвал авачир, къулай.

  Tam oxu »
 • İLİŞKƏN

  прил. алкӀидай, галкӀидай, ккӀидай (мес. пепе); акӀидай, акьахдай (мес. векь, цаз).

  Tam oxu »
 • İLİŞKƏNLİK

  сущ. алкӀидай (ккӀидай, акьахдай) затӀунин гьал; алкӀун, галкӀун, кукӀун; акӀун, акьахун.

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏ

  1. f.is. кил. ilişmək; 2. пер. манийвал, энгел.

  Tam oxu »