Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • vicdan

  vicdan

  Tam oxu »
 • vicdanən

  vicdanen

  Tam oxu »
 • vicdani

  vicdani

  Tam oxu »
 • vicdansız

  yüzsüz

  Tam oxu »
 • vilayət

  il, vilayet

  Tam oxu »
 • villa

  köşk

  Tam oxu »
 • viraj

  viraj

  Tam oxu »
 • viran

  viran

  Tam oxu »
 • viranəlik

  yıkıntı

  Tam oxu »
 • visal

  vuslat

  Tam oxu »
 • vklyuçatel

  düğme

  Tam oxu »
 • vspışka

  flaş

  Tam oxu »
 • vulkan

  volkan, yanardağ

  Tam oxu »
 • vurğu

  vurgu

  Tam oxu »
 • vurma

  dayak

  Tam oxu »
 • vurmaq

  çarpmak, vurmak

  Tam oxu »
 • vuruşmaq

  savaşmak

  Tam oxu »
 • vücud

  vücut

  Tam oxu »
 • vüs'ət

  vüs'at

  Tam oxu »
 • ya

  veya

  Tam oxu »
 • yaban

  yabani

  Tam oxu »
 • yabançı

  yabancı

  Tam oxu »
 • yabanı

  yabani

  Tam oxu »
 • yad

  yad

  Tam oxu »
 • yad etmək

  yad etmek

  Tam oxu »
 • yaddaş

  hafıza, hatır

  Tam oxu »
 • yadırğamaq

  yadırgamak

  Tam oxu »
 • yadigar

  anı, armağan, yadigar

  Tam oxu »
 • yağ

  yağ

  Tam oxu »
 • yağış

  yağış, yağmur

  Tam oxu »
 • yağlı boya

  yağlı boya

  Tam oxu »
 • yağlı çörək

  çörek, pide

  Tam oxu »
 • yağmaq

  yağmak

  Tam oxu »
 • yağmur

  yağmur

  Tam oxu »
 • yaxalamaq

  tutmak, yakalamak

  Tam oxu »
 • yaxın

  yakın

  Tam oxu »
 • yaxınlaşma

  yaklaşım

  Tam oxu »
 • yaxınlaşmaq

  yaklaşmak

  Tam oxu »
 • yaxınlığında

  sularında

  Tam oxu »
 • yaxşı

  iyi, olur, peki, tamam

  Tam oxu »
 • yaxşı yol

  güle güle

  Tam oxu »
 • yaxşıca

  yakinen

  Tam oxu »
 • yaxşılaşmaq

  iyileşmek

  Tam oxu »
 • yaxud

  veya, yahut

  Tam oxu »
 • yalamaq

  yalamak

  Tam oxu »
 • yalan

  yalan

  Tam oxu »
 • yalançı

  yalancı

  Tam oxu »
 • yalçın

  yalçın

  Tam oxu »
 • yalın

  yalın

  Tam oxu »
 • yalın ayaq

  yalın ayak

  Tam oxu »