Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • xəmir

  hamur

  Tam oxu »
 • xəncər

  hançer

  Tam oxu »
 • xərac

  haraç

  Tam oxu »
 • xərb

  harp

  Tam oxu »
 • xərc

  harç, sarfiyat

  Tam oxu »
 • xəritə

  harita

  Tam oxu »
 • xəsis

  cimri, eli sıkı, hasis

  Tam oxu »
 • xəsrətini çəkmək

  özlemek

  Tam oxu »
 • xəstə

  hasta, rahatsız

  Tam oxu »
 • xəstə olmaq

  hastalanmak

  Tam oxu »
 • xəstəxana

  hastahane

  Tam oxu »
 • xəta

  hata

  Tam oxu »
 • xətər

  risk

  Tam oxu »
 • xətib

  hatip

  Tam oxu »
 • xətir

  hatır

  Tam oxu »
 • xətm

  hatim

  Tam oxu »
 • xətt

  çizgi, hat

  Tam oxu »
 • xətt çəkmək

  çizmek

  Tam oxu »
 • xətta

  hatta

  Tam oxu »
 • xəyal

  hayal, serap

  Tam oxu »
 • xəyalət

  hayalet

  Tam oxu »
 • xəyali

  hayali, muhayyel

  Tam oxu »
 • xəyalpərəst

  hayalperest

  Tam oxu »
 • xəyanət

  hıyanet, ihanet, suiistimal

  Tam oxu »
 • xəzinə

  hazine

  Tam oxu »
 • xına

  kına

  Tam oxu »
 • xırdalamaq

  para bozdurmak, ufalamak

  Tam oxu »
 • xırdavat

  tuhafiye

  Tam oxu »
 • xırdavatçı

  işportacı

  Tam oxu »
 • xırıldamaq

  hırıldamak

  Tam oxu »
 • xırman

  harman

  Tam oxu »
 • xırpalamaq

  hırpalamak

  Tam oxu »
 • xışıltı

  hışırtı

  Tam oxu »
 • xıyar

  salatalık

  Tam oxu »
 • xidmət

  hizmet

  Tam oxu »
 • xidmətçi

  eleman, hizmetçi, uşak

  Tam oxu »
 • xilas etmək

  kurtarmak

  Tam oxu »
 • xilas olmaq

  kurtulmak

  Tam oxu »
 • xilaskar

  velinimet

  Tam oxu »
 • xilqət

  fıtrat

  Tam oxu »
 • xitab

  hitap

  Tam oxu »
 • xitabən

  hitaben

  Tam oxu »
 • xiyar

  hıyar

  Tam oxu »
 • xizək

  kızak

  Tam oxu »
 • xoca

  hoca

  Tam oxu »
 • xorlamaq

  horlamak

  Tam oxu »
 • xortdan

  hortlak

  Tam oxu »
 • xortum

  hortum

  Tam oxu »
 • xoruldamaq

  horlamak, horuldamak

  Tam oxu »
 • xoruz

  horoz

  Tam oxu »