AZNAVUR

Heybətli adam; əsilzadə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AZQIN DİNLÜ
BABACUQ

Значение слова в других словарях