BAĞDAMAQ

Badalaq vurmaq; qucaqlamaq, sarılmaq, fırlatmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

BAĞDAMA
BAĞDAŞ