BAŞIBƏLALI

BAŞIBƏLALI – BƏXTLİ Nə soxulmusan araya, a başıbəlalı fələ? (M.Ə.Sabir); Ağəli isə doğrudan da, deyəsən, bəxtli adam idi (C.Əmirov).

BAŞIAŞAĞILIQ
BAŞIBOŞ

Значение слова в других словарях