BAĞ BELƏ, BOSTAN BELƏ

yalançı vəd, şişirtmə, uydurma söhbətlər haqqında söylənilən ifadə.

BADALAQ GƏLMƏK (VURMAQ)
BAĞANI YA ARXASI ÜSTƏ ÇEVİR, YA ÖLDÜR