BAĞRI DAŞA DÖNMƏK

sərtləşmək, hissini itirmək, insafsız, rəhmsiz olmaq.

BAĞRI ÇATLAMAQ
BAĞRI KÖZƏ DÖNMƏK