BA

nida.
1. Heyrət və təəccüb bildirir, yaxud birdən bir şey yada düşdükdə deyilir.
Ba! Sən hara, bura hara! Ba! Bu haradan çıxdı? – [Ağa Kərim:] Ba! Bir adam fikrimə düşdü, əgər razı ola. M.F.Axundzadə.

// Bəzən söylənilən bir şeyi dinləyənə təsdiq etdirmək üçün sual yerində işlənir – doğrudanmı? doğrumu? Bu gün ölməmiş ölümdən qurtardım. – Ba? – Nə xəbər var, Məşədi? – Sağlığın. – Az, çox da yenə? – Qəzet almış Hacı Əhməd də.
– Ba! Oğlan, nə mənə? M.Ə.Sabir.

...BA...
BAB

Digər lüğətlərdə