BAB₃

bax babi.
[Seyidsədulla:] Siz bab və bəhailik aləmi barəsində uzun və uzadı mütaliə etməlisiniz. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BAB I 1. bab bax fəsil 2 2. bab bax qapı 1 II bab bax tay 1 III bab bax babi 1
  • BAB tay — cur — bərabər

Omonimlər

  • BAB BAB I is. [ ər. ] köhn. Fəsil, bölmə (əsərdə). Gər şərh edərsəm ayəti hüsnün kitabini; Hər bab içində fəslinə yüz bin füsul ola (İ

Etimologiya

  • BAB Ərəbcədir, “tay” deməkdir (“tay-tuş” deyirik). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
BAB₂
BABA

Digər lüğətlərdə