BAB

I 1. bab bax fəsil 2

2. bab bax qapı 1

II bab bax tay 1

III bab bax babi 1

AZYAŞLI
BABADANQALMA

Digər lüğətlərdə