BABALI BOYNUNA

məsuliyyəti, günahı kiminsə üzərinə qoymaq.

BABA OCAĞI
BABALINI YUYA BİLMƏMƏK