BABASİLLİ

sif. Babasil xəstəliyi olan.
BABASİL
BABAT

Digər lüğətlərdə