BABAY

is. Uşaq dilində: qoca, saqqallı kişi (adətən balaca uşaqları qorxutmaq üçün söylənir).
BABATLIQ
BABAYİ-ƏMİR

Digər lüğətlərdə