BACA-BACA

is. Köhnə məişətdə: Novruz bayramı axşamı qapı-qapı dolaşıb bayramlıq pay almaq adəti; qodu-qodu.
BACA
BACAQ

Digər lüğətlərdə