BACKGROUND

n 1. arxa plan, fon; The house stood out against the background of the forest Ev meşənin fonunda dayanmışdı; to stay in the ~ arxa planda qalmaq; 2. kino şərait, hərəkət məkanı / yeri, ikinci dərəcəli hərəkət; 3. əsl səbəb; gizli səbəb, işin iç üzü; The background of the deal was easy to explain Sazişin əsl səbəbini izah etmək asan idi; 4. hazırlıq, səriştə, təcrübə; 5. əsil, mənşə; a young man of excellent ~ əla mənşəyə malik gənc (adam)

BACKGAMMON
BACKLOG