BAD FARS

Yel, külək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

BAD FARS
BAD OLMAQ

Digər lüğətlərdə