BADIRĞA

(Çənbərək)
ot biçmək üçün ayrılan sahə. – Sədir, bizə badırğanı nə vaxt verəçəx’siηiz?
BADIMAX
BADIRĞALANMAX