BAD

adj 1. pis, yaman, iyrənc, yaramaz, çirkin, ağır; ~ work pis iş, a ~ worker pis işçi; ~ action pis / yaramaz / çirkin hərəkət; ~ handwriting pis xətt; ~ food pis / iyrənc yemək; ~ novel pis roman; ~ reputation pis / yaman ad; ~ habit pis / çirkin / iyrenc vərdiş; ~ news pis / ağır xəbər; ~ taste pis / iyrənc dad; 2. əxlaqsız, pozğun, ədəbsiz; a ~ woman əxlaqsız / pozğun qadın; ~ words ədəbsiz sözlər; ~ language hədyan, nalayiq sözlər, söyüş; 3. iyimiş, iylənmiş, qoxumuş; ~ fish iyimiş / qoxumuş balıq; ~ water yararsız / pis su (içməyə yaramayan) ~ tooth çürük diş; 4. qeyri-səmimi; şərəfsiz, namussuz; a ~ man qeyri-səmimi / ikiüzlü / şərəfsiz adam; 5. iyrənc, xoşagəlməz: a ~ smell xoşagəlməz / iyrənc iy; a ~ taste xoşagəlməz / iyrənc dad; 6. əlverişsiz, yaramayan; münasib olmayan; ziyan; ~ food for the young uşaqlar üçün yaramayan qida; The weather is bad for tennis Hava tennis üçün münasib deyil; Smoking is bad for you Siqaret çəkmək sənə / sizə ziyandır; 7. saxta, qəlp; süni; qondarma; ~ coin qəlp sikkə / dəmir pul; ~ passport saxta pasport; 8. uğursuz, baş tutmayan; ~ try uğursuz cəhd / şey; 9. səhv, yalan; qeyri-dəqiq; ~ spelling səhv yazı; ~ grammar qrammatik səhv / xəta; 10. (at) bacarıqsız, zəif, qabiliyyətsiz; ~ at figures hesabdan zəif; to be ~ at tennis tennisi zəif oynamaq; 11. bərk; kəskin; ağır; a ~ cold bərk soyuqdəymə; ~ pain kəskin ağrı; ~ crime ağır cinayət; 12. kinli, qəzəbli; hirsli, acıqlı; to give smb. a ~ look bir kəsə acıqlı / hirsli / qəzəbli baxmaq;

◊ ~ disease pis xəstəlik (sifilis); ~ case ağır xəstəlik; to make ~ blood between persons insanlar arasında düşmənçilik / qovğa salmaq; to keep ~ hours qeyri-normal həyat sürmək; gec yatıb, gec durmaq; Too bad! Çox əfsus! to be in a ~ way pis yolda olmaq; from ~ to worse getdikcə pisləşmə; to exchange the ~ for better işləri qaydaya salmaq / yaxşılaşdırmaq; Bad is the best Qarşıda yaxşı heç nə görünmür

BACTRIAN
BADGE

Digər lüğətlərdə