BADDAMAC

(Şamaxı)
yaxşı bişirilməmiş
◊ Baddamac eləməy (Şamaxı) – yaxşı bişirməmək. – Quymağı baddamac elədün, biz yimiyəcöüg
BADDAXLI
BADĞIR