BADİYƏGƏRD

ə. və f. 1) çöldə yaşayan, çöldə gəzən; 2) köçəri.

BADİYƏ
BADİYƏNİŞİN