BADİY

(Qax)
bacı. – Badiy, Qullu <Güllü> badiy evdədimi?
BADİRİNC
BADİYAN