BADRİC

(Ordubad)
dərman bitkisi adı. – Mədədə daş olanda badricin suyun sıxıb, xəsdiyə verillər
BADKEŞ
BADYANNIX