BAFDA

(Hamamlı, Qazax)
1. əlvan parçadan paltara tikilən haşiyə (Qazax)
2. zərli parça adı (Hamamlı). – Bafda dingiyə həm gözəllix’ verirdi, həm də onu saxlirdi
BAFARD
BAFYA