BAHADIR

BAHADIR – QORXAQ Bahadır deməzlər hərgiz sayana; Görüm lənət lənət olsun yardan doyana (M.P.Vaqif); Ana yurdu bu şən torpaq; Yetişdirməz xain, qorxaq (A.Şaiq).

BAĞRIQARA
BAHAR

Значение слова в других словарях