BALIĞIN BÖYÜYÜ TABAQ ALTINDADIR

birisinin yalan danışdığına, əsl həqiqəti gizlətməyə çalışdığına eyham vurmaq məqsədilə işlədilən ifadə.

BALALARININ BAŞINA ÇEVİRMƏK
BALTA ÇALMAQ