Balast sisternası

dəniz suyu ilə doldurulmuş sisterna üzən avadanlığı taraz vəziyətdə saxlamaq üçün istifadə olunur.
Aviasiya yanacağı
Barel