BAQİ

BAQİ – FANİ Bu dünya fani, o dünya baqi (Ayrım bəzəmələri).

BAKİR
BALA

Значение слова в других словарях