BASABAS

BASABAS – SEYRƏKLİK Vaqonlarda basabas idi (Mir Cəlal); ...Göz işlədikcə uzanan bu düzənliklərdə ağacın azlığı, kölgəliyin seyrəkliyi Gülşəni yay kimi əyirdi (Ə.Vəliyev).

BARIŞMAQ
BASDIRMAQ

Значение слова в других словарях