BAY₂

nida. Təəccüb, heyrət, çaşqınlıq və s. hissləri bildirir. Bay! Sən hara, bura hara! Bay! Bu kimdir? Bay, haçan gəlmisən? – Bir az suyu [gölməçədə] araşdırmışdıq ki, Məmmədağa səsləndi: – Bay, balıq əlimə dəydi.
– Hanı, hanı? – deyə mən də onun yanında axtarmağa başladım. S.S.Axundov.

// Bəzən təkrar şəklində işlənir.
BAY₁
BAYAĞI

Значение слова в других словарях