BAY

Dövlətli, zəngin, varlı, bəy. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yenə saldın məni ahu vaylara

Yoxsul olan qulluq edər baylara,

Qolu bağlı atdırırdın çaylara,

Mən dəlini tutan günlər necə oldu?

                                                    (“El şairləri”)

BAVƏR FARS
BAYDAQ

Значение слова в других словарях