baytarlıq fəaliyyəti

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baytarlığın idarə edilməsi, baytarlıq nəzarəti, təbabəti və əczaçılığı sahəsində həyata keçirilən fəaliyyət növü

baytarlıq
baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydaları