BEHBUD

is. Qalın tiyəli, qında gəzdirilən iri bıçaq (silah).

Etimologiya

  • BEHBUD Farsca beh “yaxşı” deməkdir, bud isə budən (olmaq) məsdəri ilə bağlıdır. Behbud “yaxşılaşma”dır. Bəhruz (behruz) isə “yaxşı gün” (xoşbəxt) mənasını ve
BEHBAZAR
BEHBUDLAMA

Digər lüğətlərdə