BELƏCƏ

zərf Bunun kimi, bu cür, bu təhər, belə, tamamilə bu cür, bu qayda ilə, bu tərzdə.
[Rüxsarə] beləcə düşünür və yorulmadan çalışırdı. S.Rəhimov.
Beləcə, bir qədər dalğınlıqla çölə baxdıqdan sonra, birdən qadın gözlərini döndərdi. Ə.Əbülhəsən.
Gözəl bir çiçək arını necə cəlb edirsə, Şirinin gözəlliyi də surxayları beləcə cəlb edir. İ.Əfəndiyev.

BELƏ
BELƏDƏN-BELƏ

Digər lüğətlərdə