BEL₂

is. Sağ və ya sol yanında ayaqla basmaq üçün çıxıntısı olan uzun saplı qazma aləti. Dəmir bel. Bel ilə belləmək.
– Ulduz həyətə girərkən [ana] hasarın yanında əlində bel yer qazırdı. Ə.Məmmədxanlı.
Fəhlələr işə başladılar.
Çoxu yeri bel ilə qazırdı. Ə.Sadıq.

◊ Əlinə bel vermək məc. – qızışdırmaq, təhrik etmək. Dəliyə yer ver, əlinə bel. ( Ata. sözü ).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BEL I BEL (yer qazmaq üçün alət) Cövdət beli torpağa sancıb qapıya doğru getdi (H. Abbaszadə); KÜRƏK Çöldə işləmək üçün külüng, kürək və kisə hazırlamalıs
  • BEL dal

Omonimlər

  • BEL BEL I is. Bədənin ortası, qurşaq bağlanan yeri. Belində qəbzəli xəncər olan bir kişi içəri girdi (İ.Əfəndiyev)

Etimologiya

  • BEL Qabırğanın qurtaracağındakı ətraflar belə adlanır, ba (bağlamaq) feili zəminin­də yaranıb. Qədim mənası “bağlamaq üçün yer (bağ yeri)” deməkdir
BEL₁
BELAĞACI

Digər lüğətlərdə