BİHEVİORİZM

\[ing. Behaviour+ism\] – düzgün davranış. Müasir psixologiyada geniş yayılmış cərəyanlardan biri. Əxlaq-dan qaynaqlanan və əxlaqi davranışları önə çəkən fəlsəfi təlimdir.
BƏY
BİLGƏ

Значение слова в других словарях