BİTİM

Türk mənşəli qədim sözdür. Qayə, hədəf, ideya deməkdir.
BİRLİK
BOYDA