BLANKİ́ST

[ xüs. is. -dən] Blankizm tərəfdarı.
BLANK
BLANKİ́ZM

Digər lüğətlərdə