BLEF

is. [ ing. ]
1. Olmayan şeylə lovğalanma.
2. Gözə kül üfürmə.
BLANKİ́ZM
BLİN

Digər lüğətlərdə