BLİNDÁJ

[ fr. ] hərb. Top və mina atəşindən qorunmaq üçün üstüörtülü möhkəm səngər, mühafizə sipəri.
Burada Zorin üçdörd yerdə kənd daxmalarına bənzər blindajlar tikdirmişdi. M.Hüseyn.
Qaraltılar blindaja … tullanınca birinci olaraq Solovyov Valentina Xolmoqortsevanın səsini eşitdi. Ə.Əbülhəsən.

BLİN
BLOK₁

Digər lüğətlərdə