BLOKÁDA

[ ing. ]
1. Mühasirə; mühasirəyə alma.
2. məc. Bir dövlətə siyasi təzyiq göstərmək məqsədi ilə onu siyasi və iqtisadi cəhətdən təcrid etmək üçün görülən tədbirlər sistemi. Siyasi blokada. İqtisadi blokada. Maliyyə blokadası.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BLOKADA blokada bax mühasirə
BLOK₂
BLOKNÓT

Digər lüğətlərdə