BLOKÁDA

[ ing. ]
1. Mühasirə; mühasirəyə alma.
2. məc. Bir dövlətə siyasi təzyiq göstərmək məqsədi ilə onu siyasi və iqtisadi cəhətdən təcrid etmək üçün görülən tədbirlər sistemi. Siyasi blokada. İqtisadi blokada. Maliyyə blokadası.

Синонимы

  • BLOKADA blokada bax mühasirə
BLOK₂
BLOKNÓT

Значение слова в других словарях