BLOKADA

blokada bax mühasirə

BİZZAT
BOÇKA

Digər lüğətlərdə