BÓBRİK

[ rus. ] Xovlu mahud parça növü.
// Bu parçadan tikilmiş. Bobrik palto.
– Bu zaman Kərbalı tükü tökülmüş bobrik pencəyinin ətəyini dartışdırıb düzəldər… S.Rəhimov.

BLǗMİNQ
BOÇKA

Digər lüğətlərdə