BOYDA

Türk mənşəli qədim sözdür. Mücərrəd, absurd mənalarını verir.
BİTİM
BOYDAĞ