BRAK

[ alm. ]
1. Nöqsanlı, zədəli mal, zay və s. İstehsalatda braka yol verilməməli.
□ Brak etmək – nöqsanlı olduğu üçün yaramaz hesab etmək. Fabrikdə məhsullar yoxlanılır, yaramayanları brak edilir.
2. Nöqsanlı, zədəli. Brak şüşə. Brak mal.
BRA
BRAKÇI

Digər lüğətlərdə